Tanuló tájékoztató és vállalási feltételek

„B” kategóriás (személygépkocsi) gépjárműképzés

1. A képzőszerv megnevezése, címe: Göndör Sándor autósiskola, Nagyrábé, Füsti  út 2/B.

    Tel.: 06-30/ 2669-765,  honlap: www.gondorautosiskola.hu, e-mail cím: gondorsandor@freemail.hu

2. Cégforma: egyéni vállalkozó

3. Vállalkozói engedély száma: ES – 377778

4. Iskolavezető neve: Göndör Sándor (iskolavezetői igazolvány száma: 09- 031/1993)

5. Ügyfélfogadó címe: 4173 Nagyrábé, Füsti út 2/B.

    Ügyfélfogadás időpontja: hétfő: 18:00 – 20:00, kedd: 18:00-20:00 és péntek: 16:00 – 20:00 óráig.

6. Telephely címe: 4173 Nagyrábé, Füsti út 2/B.

7. Tanfolyamra jelentkezni lehet az ügyfélfogadás időpontjában Nagyrábé Füsti út 2/B. szám alatt,

    vagy a 06-30/2669-765 telefonszámon bármikor, illetve e-mail-en is.

8. Tanfolyamra való felvétel feltételei:                                

 • 16 és fél életév betöltése
 • Orvosi alkalmassági igazolás eredeti példánya (EÜ 1. csop.)
 • Jelentkezési lap pontos kitöltése
 • Tandíj első részletének befizetése
 • Vezetői engedéllyel rendelkező jelentkezőknek a vezetői engedélyük fénymásolata.
 • 8 általános, vagy annál magasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány.
 • Megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek.

9.  Az elméleti tantárgyak minimális óraszámai:

 • Közlekedési ismeretek: 20 óra
 • Gépkocsivezetés elmélete: 6 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 2 óra

Az órák időtartama 45 perc. Az órákon való résztvétel után kerül sor a KRESZ vizsgára (min. 17. életév betöltése előtt 3 hónappal), ami számítógépen történik. 55 kérdésből (kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő) maximum 75 pontot lehet elérni. A sikeres vizsgához legalább 65 pont szükséges.

A gyakorlati oktatás két részből áll:

            alapoktatás: 9 óra

            forgalmi oktatás:

 • éjszakai vezetés: 2 óra
 • városi vezetés: 14 óra
 • országúti vezetés: 4 óra

A kötelező óraszám levezetése után a tanuló kérheti a vizsgát, vagy tetszés szerinti pótórát vehet. A kötelező óraszám összesen (alapoktatás + forgalom): 29 óra + vizsga óra, időtartama 50 perc.

Tandíj:

 • Az elméleti órák száma  28 óra:              50 000.- Ft
 • A gyakorlati kötelező óraszám 30 óra:       6 000.- Ft/óra
 • Elsősegély tanfolyam 8 óra:                     13 000.- Ft

A tandíj összesen:       Elmélet:           50 000.-Ft

                             Gyakorlat:       180 000.-Ft

                             Összesen:      230 000.- Ft.

Vizsgadíj:

 • Közlekedési ismeretek:                4 600.- Ft
 • Forgalmi vizsga:                      11 000.- Ft
 • Elsősegély vizsga:                      8 200.- Ft

10. A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül kezdheti meg az elméleti vizsgát, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.

 11. A tanulónak két év áll rendelkezésre a sikeres kresz vizsgától számítva, hogy az összes vizsgáját eredményesen befejezze. Ha a tanuló forgalmi vezetésből ötször sikertelenül vizsgázott további javítóvizsgát (ha a kresz vizsga érvényes), pályaalkalmassági vizsgálat sikeres elvégzése után tehet.

12. A gyakorlati vezetés Hyundai ix 20 személygépkocsival történik. A képzés során bekövetkezett baleset esetén a felmerülő káresemény következményeit a képző szerv viseli. Szándékos, vagy nagyfokú gondatlanság miatt bekövetkezett káresetért/balesetért a vétkes kerül felelősségre vonásra. illetve kártérítést fizet. A gyakorlati vizsgára bocsátás esetében a kötelezően teljesítendő 29 óra mellett 580 km kötelező menettávolságot is teljesíteni kell.

13. Az elméleti előadásokon a tanuló részvétele kötelező. Ha egy alkalommal is hiányzik nem bocsátható vizsgára, amíg azt nem pótolta. Hiányzás pótlása: Az elméleti oktatás kötelező minimális óraszámú óráin való nem megjelenés esetén pótolni kell a hiányzó óraanyagot. Ebben az esetben egyeztetni kell az elméleti oktatóval, vagy az iskolavezetővel. Sikertelen forgalmi vizsga után a minimális pótóra szám: 5. A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. Akadályoztatás esetén az időpontot 24 órával előtte le kell mondani. Amennyiben ez nem történik meg, az elmaradt óra díját meg kell fizetni.

14. Tanfolyam díját hat részletben is befizetheti a tanuló (a kresz vizsgáig 3 részletet). Az első részletet jelentkezéskor (ez a tanfolyamra való felvétel egyik feltétele), a második részletet az elméleti tanfolyam megkezdésekor, a harmadik részletet a KRESZ vizsga előtt. A negyedik részletet a gyakorlati vezetés megkezdésekor, az ötödik részletet a tizedik levezetett gyakorlati óra után, a hatodik részletet pedig a huszadik levezetett gyakorlati óra után kell befizetni. A tandíj változtatás jogát az autósiskola fenn tartja. A befizetés az iskolavezetőnél, vagy az oktatónál történik átvételi elismervény ellenében.

15. Az autósiskola 2021. 4. negyedévi Vizsga Sikerességi Mutató: elmélet:52,5%,    gyakorlat:30,3%  

         2020. 4. negyedév: Általános Képzési Óraszám:131,03%     Képzési Költség: 287 000Ft

 16. Vizsgamentességek: a közúti elsősegélynyújtás vizsga alól mentesség adható annak, aki a 24/2005. GKM rendeletben felsorolt végzettségek valamelyikével rendelkezik, vagy 1984. január 1. után szerzett jogosítványt.

 17.. Amennyiben a Hallgató a képzési idő letelte előtt oly módon mondja fel a szerződést, hogy további képzését más képzőszervnél folytatja, a Göndör Sándor Autósiskola részére köteles 30 000Ft, azaz Harmincezer forint összegű kötbért megfizetni, amely az áthelyezéséhez szükséges „Képzés igazolás” kiadásával egyidejűleg esedékes. Áthelyezés esetén a Képzési Igazolás nyomtatványt a tanuló kérésére ki kell állítani.

18. Elméleti oktatás helyszíne: Móricz Zsigmond Ált. Isk. Nagyrábé Rétszentmiklósi u. 2/c; illetve abban a helységben (falu, város) ahol az elméleti oktatás történik. Gyakorlati oktatás: alapoktatás Debrecen Bartók Béla u 115. alatt lévő tanpálya, forgalmi oktatás: HBM-i közúthálózat, és Debrecen belterület

19. A motorkerékpárok gyakorlati képzése Debrecenben történik, melyre a beutazást a tanuló maga oldja meg. A motoros gyakorlati oktatásra illetve az azt követő vizsgára magas szárú cipőben, és zárt ruházatban kötelező megjelenni.

20. A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Kft Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
4025 Debrecen, Széchenyi u. 46. Tel.:52/502-107
Felügyeleti szerv:ITM 1011 Budapest Fő u. 44 – 45   Pf: 1440 Pf 1

21. A tanuló jogai: – módosíthatja a gyakorlati oktatás órái és vizsgaeseményeinek időpontját.

                               – a gyakorlati oktatási óra időpontjának módosítása vagy lemondása a megbeszélt időpont előtt 24 órával korábban történhet. Ellenkező esetben a megbeszélt gyakorlati órák díját ki kell fizetni. A vizsgaesemény időpontjának módosítása a megadott vizsgaidőpont előtt öt nappal lehetséges.

                         – képzésével kapcsolatban felmerült problémáit az iskolavezető felé jelezni.

A tanuló kötelezettségei: – köteles a kötelező elméleti, valamint vezetési gyakorlaton részt venni.

                                    – köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a tájékoztatóban leírt díjat megfizetni.  

                                    – vezetői engedéllyel vagy vezetői igazolvánnyal rendelkező jelölteknek        engedélyüket minden vizsgán maguknál kell tartani.                                                                                    

22. A vizsgadíjakat a HBM-i. Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatala Képzési és Vizsgáztatási Osztály pénztárában kell befizetni. Az első elméleti vizsga díjának befizetését az autósiskola intézni. A további vizsgadíjakat egyénileg kell befizetni.

        Elmélet vizsga helye: Debrecen Széchenyi u. 46  B épület

        Gyakorlati vizsga kiindulási helye: Debrecen Bartók B. úti Tanpálya

 23. A vezetői engedélyt bármely Kormányablaknál lehet igényelni. Külföldi Állampolgárnak abban az esetben adnak ki vezetői engedélyt, ha az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott, és azt ,,Tartózkodási Igazolással” igazolta.

                                                                                                                              Nagyrábé, 2020. január 1.

87

Close Menu